Ulice na slovo c, Leskovac

Cara Dušana
Cara Lazara
Cara Uroša
Carice Jelene
Carice Milice
Celjska
Cerska
Crnog Marka
Crnogorska
Crnotravska
Čedomira Šundrića