Ulice na slovo i, Leskovac

Igmanska
Ilije Strele
Ilindenska
Ivana Milutinovića
Ive Andrića
Ivice Savića