Ulice na slovo j, Leskovac

Jadranska
Janka Katića
Jelene Kostić
Jezerska - Aničiki
Jovana Cvijića
Jovana Diskića
Jovana Živkovića
Jug Bogdanova
Južnomoravskih brigada