Ulice na slovo t, Leskovac

Tamiška
Tanaska Rajića
Tekstilna
Toplička
Topličkog ustanka
Trajka Stamenkovića
Trgovinska